zwolnić


zwolnić
Pracować, poruszać się na zwolnionych obrotach zob. obrót 2.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • zwolnić — dk VIa, zwolnićnię, zwolnićnisz, zwolnićnij, zwolnićnił, zwolnićniony zwalniać ndk I, zwolnićam, zwolnićasz, zwolnićają, zwolnićaj, zwolnićał, zwolnićany 1. «zmniejszyć szybkość, tempo czegoś, uczynić wolniejszym» Zwolnić kroku. Zwalniać bieg… …   Słownik języka polskiego

  • zwolnić (się) — {{/stl 13}}{{stl 7}}ZOB. zwalniać (się) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zwalniać się – zwolnić się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} uzyskiwać zezwolenie na opuszczenie czegoś na pewien czas, zaprzestanie spełniania jakichś obowiązków : {{/stl 7}}{{stl 10}}Uczeń zwolnił się z ostatniej lekcji u nauczyciela.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przyśpieszać – przyśpieszyć [zwalniać – zwolnić] kroku — {{/stl 13}}{{stl 7}} iść szybciej (wolniej) niż dotychczas, przyspieszyć (zwalniać) tempo marszu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Na jego widok przyśpieszyła kroku. Zwolnili kroku, by mógł ich dogonić. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zwalniać — → zwolnić …   Słownik języka polskiego

  • posłać na bruk — Zwolnić kogoś z pracy Eng. To dismiss or discharge from a job …   Słownik Polskiego slangu

  • posłać na zieloną trawkę — Zwolnić kogoś z pracy Eng. To dismiss or discharge from a job …   Słownik Polskiego slangu

  • wylać z roboty — Zwolnić z pracy Eng. To dismiss or discharge from a job, especially forcefully …   Słownik Polskiego slangu

  • zwalniać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, zwalniaćam, zwalniaća, zwalniaćają, zwalniaćany {{/stl 8}}– zwolnić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, zwalniaćnię, zwalniaćni, zwalniaćnij, zwalniaćniony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pozwalniać — dk I, pozwalniaćam, pozwalniaćasz, pozwalniaćają, pozwalniaćaj, pozwalniaćał, pozwalniaćany 1. «zwolnić, zwrócić wolność wielu» Pozwalniać z więzienia. 2. «zwolnić od wielu obowiązków, powinności, zobowiązań» Pozwalniać od egzaminów, od opłat. ∆… …   Słownik języka polskiego